RSS Feed

Collegebrief brandveiligheid en risicobeheersing

22-12-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over een besluit van het college met betrekking op brandveiligheid. Op het gebied van brandveiligheid is door de raad nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het bewust brandveilig ondernemen in Houten. Hiertoe is een motie (041-2016) aangenomen om wellicht te komen tot een Brandweer keurmerk veilig ondernemen. In de perspectiefnota 2017 is hiervoor geld beschikbaar gesteld.


Gerelateerde documenten

28-04-2016 - Motie fractie VVD. Rapport brand Herenweg 6, Houten. Proefmodel Brandweer keurmerk Veilig wonen en ondernemen. Unaniem aangenomen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten