RSS Feed

Collegebrief aangepaste verkaveling en startnotitie woningbouw Tuurdijk

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het thema leefbaarheid in de kleine kernen en als onderdeel daarvan staat de woningbouw in ’t Goy al geruime tijd op de politieke agenda. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er behoefte is aan nieuwbouwwoningen in ‘t Goy. Op 23 januari 2018 hebt u besloten tot aankoop van een tweetal percelen grond aan de Tuurdijk ten behoeve van de ontwikkeling van 12-15 woningen.


Gerelateerde documenten

25-01-2018 - Amendement fractie SGP, GL, CDA, ITH, HA!, CU, VVD, D66. Unaniem aangenomen in de raad van 23-01-2018. Inzake: De startnotitie, voor wat betreft de programmatische uitgangspunten, te wijzigen waarbij de tekst onder de volgende kopjes komt te luiden: (wijzigingen in cursief)

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten