RSS Feed

Collegebrief Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 4 juni Programma U Ned

28-06-2018 - Met deze collegebrief informeren wij u over het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 4 juni 2018 Programmaplan Programma U Ned. Als meest competitieve regio van de Europese Unie is de Metropoolregio Utrecht een erg aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in forse groei in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename in de mobiliteit in, vanuit en door de regio.


Gerelateerde documenten

06-06-2018 - Programma U Ned - voor bereikbare, gezonde groei in de Metropoolregio Utrecht - programma in hoofdlijnen. Voor u ligt het Programmaplan U Ned. Hiermee willen wij de komende tien jaar zorgen voor een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid in de Metropoolregio Utrecht. Dit doen we door een gezamenlijke, integrale programmering van acties, beleidsinstrumenten, maatregelen en projecten op de korte, middellange en lange termijn.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten