RSS Feed

Collegebrieven

15-02-2018 - Werkplan 2018 Programma Sociale Kracht en bestedingsplannen integratie-uitkering SD Jeugd , integratief uitkering SD Wmo. In deze collegebrief informeren wij u integraal over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

15-02-2018 - In deze brief informeren wij u over de uitkomsten van de evaluatie van de invulling van de bibliotheekfunctie in de gemeente Houten. In deze brief treft u de hoofdlijnen aan, in de bijlagen kunt ude volledige evaluatie lezen evenals de rapportage van het burgerpanel. In het coalitieakkoord 2014- 2018 was afgesproken dat de functie van de bibliotheek aan een kritische evaluatie onderworpen zou worden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-02-2018 - Collegebrief stand van zaken rapport monitoring beeldkwaliteit openbare ruimte

06-02-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de voortgang van de realisatie van de Visie op Sport en Bewegen in Houten tot 2025. In februari 2016 stelde uw raad de visie vast. Wij gingen daarna aan de slag met de uitvoering van die visie. De visie op sport en bewegen heeft vijf hoofdthema’s.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-02-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over vaststelling van de tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen 2017. In november 2014 besloot de gemeenteraad dat er, naast de collectieve ziektekostenverzekering voor minima, een regeling moet komen voor de compensatie van de meerkosten van langdurig chronisch zieke minima. Over 2015 en 2016 is deze regeling uitgevoerd en daaropvolgend geëvalueerd.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-02-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de wijzigingen in de bijzondere bijstand die met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 ingaan.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-01-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de bestuursovereenkomst tussen de provincie Utrecht, gemeente Bunnik en de gemeente Houten. Het betrdeft een bestuursovereenkomst over het integrale pakket van verkeersmaatregelen in het buitengebied tussen Bunnik en Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-01-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het besluit dat wij op 23 januari hebben genomen met betrekking tot wijkcentrum/cultuurhuis Schoneveld. Scenario A dak repareren en secenario B sloop, herontwikkeling van het perceel naar woningbouw en herhuisvesting van de gebruikers

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-01-2018 - In deze collegebrief informeren wij u, in de aanloop naar de jaarrekening 2017, over financiële ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan nadat de tweede bestuursrapportage (BERAP) 2017 en de maandelijkse begrotingswijzigingen over november en december door uw raad zijn vastgesteld.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-01-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het besluit om de heer G. Kovacsek als kwartiermaker te benoemen voor het verkennen van toekomstscenario’s voor de Stichting Buitenwereld en het omliggende gebied en het uitwerken van de gekozen richting door het college. De Stichting Buitenwereld bestaat door een fusie van de Kinderboerderij en de Speeltuin. Het doel van de stichting is kinderen kennis te laten maken met de natuur en voor kinderen recreatieve mogelijkheden te scheppen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten