RSS Feed

Collegebrieven

11-04-2018 - Op 20 maart 2018 is de maartcirculaire 2018 gepubliceerd. In deze collegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de maartcirculaire 2018.

11-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een gemengde woonvorm die Viveste realiseert in het te transformeren pand De Molen 20. Viveste transformeer het voormalige kantoor De Molen 20 in 74 sociale huurappartementen. Als experiment voor drie jaar zullen naast starters en spoedzoekers ook andere doelgroepen worden bediend.

11-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het instellen van twee stimuleringsregelingen voor de aanschaf van regentonnen en het verwijderen tuinverharding.

09-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het jaarverslag 2017 van Stichting Leergeld Houten en sturen deze in de bijlage ter kennisneming toe.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een participatieperiode over vijf themakaarten voor Grassen Noord. Deze participatie periode zal t.z.t. worden gevolgd door besluiten van de raad. Ook dit vervolg schetsen wij voor u in deze brief.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-03-2018 - Met deze collegebrief informeren wij u over de visie op extra geluidsschermen die wij op 30 januari 2018 hebben vastgesteld. De noodzaak van een dergelijke visie is uitgelegd tijdens de bijpraatavond voor de raad op 14 september 2017. Wij hebben de visie ingediend bij ProRail als onze zienswijze op de door ProRail voorgestelde geluidsschermen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het Regionaal Programma Educatie 2018-2019. Het aanbod van taalactiviteiten willen we bij voorkeur laagdrempelig en waar mogelijk dicht bij huis organiseren. Individuele gemeenten richten het aanbod lokaal in op basis van behoeften van hun inwoners. Onze regio Lekstroom richt zich hierbij op taal en de bestrijding van laaggeletterdheid omdat een goede beheersing van het Nederlands een basisvoorwaarde is om mee te kunnen doen in onze sameleving.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de getekende bestuursovereenkomst tussen de provincie Utrecht, gemeente Bunnik en de gemeente Houten. Het betreft een bestuursovereenkomst over het integrale pakket van verkeersmaatregelen in het buitengebied tussen Bunnik en Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het toezicht tijdens de bouw van het sociaal cultureel centrum Schoneveld en de recent uitgevoerde second opinion met betrekking tot de voorgestelde herstelwerkzaamheden en de daarmee gepaard gaande investeringskosten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-03-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het vervolg van de vastgestelde Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. Op 20 oktober 2017 heeft de raad (unaniem) de Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk 2017-2027 vastgesteld. De visie dient nu te worden vertaald naar concrete projecten die moeten worden uitgevoerd.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten