RSS Feed

Collegebrieven

20-06-2018 - Op 13 juni 2018 heeft de eerste vergadering van het nieuwe college plaatsgevonden. Daarbij is de portefeuilleverdeling vastgesteld, onderlinge vervanging geregeld, vervanging van de burgemeester en leden bestuur gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-06-2018 - Collegebrief themagesprekken tussen wethouders en deskundigen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over kostenstijgingen van jeugdhulp in Houten. De Lekstroomgemeenten zijn eind april 2018 geconfronteerd met een forse stijging van de uitgaven jeugdhulp in 2017. De realisatie over 2017 komt € 2,0 miljoen hoger uit dan eerder (eind januari) vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) was gecommuniceerd, op basis van de opgaven van zorgaanbieders op dat moment. Voor Houten gaat het om een stijging van circa € 550.000.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de reactie van het college op het rapport jaarstukken 2017 van de ARC. De ARC concludeert wederom dat er een aantal structurele slagen is gemaakt in de dóórontwikkeling van de verantwoording. Dit komt niet alleen tot uiting in de kwaliteit van de verantwoording, maar ook in de leesbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van de jaarstukken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

29-05-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het proces inzake verkoop van de Grote en de Kleine Geer met het naastgelegen parkeerterrein. Op 27 juni 2017 heeft de gemeenteraad de startnotitie (bijlage 1) vastgesteld voor de locatie van de Kleine en Grote Geer met parkeerterrein. Op basis van deze vastgestelde startnotitie is een verkoopprocedure gestart.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-05-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over ons aangepast toewijzingsbeleid bij leegkomende woonwagenstandplaatsen. In Houten zijn twee kampjes met elk drie woonwagenstandplaatsen. De standplaatsen worden verhuurd door de gemeente aan woning-Zstandplaatszoekenden die op de standplaats een koopwoonwagen plaatsen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

09-05-2018 - Collegebrief heroriëntatie op opdracht samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-04-2018 - Op 20 maart 2018 is de maartcirculaire 2018 gepubliceerd. In deze collegebrief informeren wij u over het resultaat van de analyse van de maartcirculaire 2018.

11-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over een gemengde woonvorm die Viveste realiseert in het te transformeren pand De Molen 20. Viveste transformeer het voormalige kantoor De Molen 20 in 74 sociale huurappartementen. Als experiment voor drie jaar zullen naast starters en spoedzoekers ook andere doelgroepen worden bediend.

11-04-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over het instellen van twee stimuleringsregelingen voor de aanschaf van regentonnen en het verwijderen tuinverharding.

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten