RSS Feed

Burgerinitiatieven

11-05-2017 - Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Cultuureducatie voor de Houtense jeugd in het basis- en voortgezet onderwijs ongeacht draagkracht (JeugdCultuurFonds). Versterken Cultuurvisie en Armoedebeleid over leer- en leefontwikkeling van alle 0- tot 18-jarigen in Houten. Toewijzing van Klijnsmagelden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-04-2016 - Verzoek burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH), is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert zonder daar voorwaarden bij te stellen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-01-2010 - Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Groene Zône Hoenderhoeve. Verzoek gaat vergezeld met namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van 62 initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

21-04-2009 - Verzoek voor een burgerinitiatief aanbrengen verkeersdrempel op de Burchtmuur ivm verkeersveiligheid

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

18-12-2008 - Burgerinitiatief initiatiefgroep veilig, vrijliggend fietspad langs de Beusichemseweg van 16 december 2008

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-04-2008 - Burgerinitiatief verzoek voorstel verlening financiële ondersteuning aan de jongerengroep (Jongeren en Politiek in Houten) op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2006 - Burgerinitiatief mbt bescherming gebied Oud Wulven, ingediend door J.J. Mul

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten