RSS Feed

Beleidsnota's

17-07-2018 - Op 3 juli 2018 hebben wij een groot aantal bewoners van het gebied Laagraven ontmoet tijdens het werkbezoek dat we die dag hebben afgelegd. Als college kijken we terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met waardevolle gesprekken. Goed dat u volop van de gelegenheid gebruik gemaakt hebt om uw vragen en zorgen met ons te delen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-07-2018 - Bedrijfsvoeringsorganisatie - Vijfheerenlanden - Advies 'Keuze woningmarktregio Vijfheerenlanden', onderzoek Companen. Definitieve versie

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten