RSS Feed

Beleidsnota's

24-09-2018 - Onderzoek uitgevoerd door Dimensus in opdracht van de gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-09-2018 - In de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) is vastgelegd dat de raad door middel van bestuursrapportages over de voortgang van het voorgenomen beleid en de budgetten wordt geïnformeerd. De bestuursrapportages worden in een presentatievorm opgesteld.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-09-2018 - Voorbeelden eerdere maatregelen Taksforce Inhoudsgestuurde KostenBeheersing (TIKB) 2017-2018

22-08-2018 - Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam, ondernemend en dichtbij van de partijen: CDA, GroenLinks, VVD en de ChristenUnie

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-08-2018 - Het financieringsvoorstel gaat uit van een eenmalige aanvullende bekostiging van de gemeenten uit RMC regio Utrecht voor de benodigde financiering voor studenten woonachtig in hun gemeente.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten