RSS Feed

Beleidsnota's

04-10-2018 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

03-10-2018 - Tussen november 2017 en november 2018 experimenteert de gemeente Houten met de inzet van een Sociaal ombudsfunctionaris. Afgesproken is om na een jaar de pilot te evalueren. De evaluatie geeft inzicht in hoeverre de pilot heeft voldaan aan de verwachtingen en op welke wijze er vervolg gegeven kan worden aan de pilot.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-10-2018 - De Odijkseweg is een locatie waar al járen in meer of mindere mate ontevredenheid heerst over de verkeerssituatie. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de ontsluiting van een supermarkt, slager, etc. op de locatie Dikke Boom en De Schouw voor autoverkeer en bevoorradend verkeer.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-09-2018 - Aan het Groenedijkje in 't Goy ligt grenzend aan het Amsterdam-Rijnkanaal een appelboomgaard met een oppervlakte van circa 14,6 hectare. Vanwege voortdurende tegenvallende opbrengsten wil de eigenaar het perceel verkopen ten behoeve van een andere functie.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - Sociale kracht, leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen, uitgevoerd door Dimensus

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-09-2018 - Rekenkameronderzoek Gemeente Houten - Rapport informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp, BMC Onderzoek, September 2018

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten