RSS Feed

Beleidsnota's

27-06-2018 - Als onderdeel van de Participatiewet is voor personen die zijn aangewezen op werk in een aangepaste omgeving het instrument Beschut werk beschikbaar. Beschut werk kan, naast andere instrumenten, sinds 2015 worden ingezet door gemeenten. De manier waarop en mate waarin gemeenten kiezen voor dit instrument is aan de gemeente zelf. Sinds 2017 is de keuze voor het instrument Beschut werk onder bepaalde voorwaarden verplicht.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten