RSS Feed

Beleidsnota's

04-07-2018 - Bij de ontwikkeling van een windpark is goede communicatie en participatie cruciaal. De initiatiefnemer heeft hier een belangrijke rol in, maar de gemeente zelf ook. Als vergunningverlener en vanuit de duurzaamheidsambities.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-06-2018 - Akkoord met tussenstap toetsing DVO’s uitvoering sw-taken WIL door Deloitte

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten