RSS Feed

Bijlage: verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Houten

24-10-2018 - Ambtelijke bijstand: bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere ambtelijke bijstand niet zijnde een verzoek om informatie


Gerelateerde documenten

24-10-2018 - De verordening komt in de plaats van de geldende Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning uit 2009. De voorgestelde verordening is geactualiseerd aan de hand van de VNG modelverordening uit 2018. Naast het toekennen van een fractiebudget betreft het grootste deel van de voorgestelde aanpassingen wetstechnische, taalkundige of redactionele verbeteringen die er vooral toe strekken de bepalingen duidelijker en waar mogelijk korter en beter leesbaar te maken.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten