RSS Feed

Bijlage: rapport Audit- en Rekeningcommissie (ARC) - Jaarstukken 2017

05-06-2018 - Eén van de belangrijke taken van de Audit- en Rekeningcommissie (ARC) van de gemeenteraad betreft de beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Dit is vastgelegd in de Verordening Audit- en Rekeningcommissie van januari 2010. Dit rapport betreft de uitkomsten van deze beoordeling.


Gerelateerde documenten

06-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de reactie van het college op het rapport jaarstukken 2017 van de ARC. De ARC concludeert wederom dat er een aantal structurele slagen is gemaakt in de dóórontwikkeling van de verantwoording. Dit komt niet alleen tot uiting in de kwaliteit van de verantwoording, maar ook in de leesbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van de jaarstukken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten