RSS Feed

Bijlage: Inspraakrapportage met vragen collegebijpraatavond beleidsnota Bomen 2017-2020


Gerelateerde documenten

13-06-2017 - Een geactualiseerde en overkoepelende visie op het gemeentelijke bomenbestand om daarmee het huidige groene karakter te waarborgen en te versterken. Naast deze hoofddoelstelling omvat de beleidsnota drie subdoelen, namelijk: 1. De huidige bomenstructuur zowel wat betreft ecologie, cultuurhistorie als ruimtelijke opzet te versterken door de groeiomstandigheden voor bomen te optimaliseren en ze zo de mogelijkheid geven tot volwassen bomen uit te groeien; 2. Verkleinen van het risico op grootschali

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten