RSS Feed

Bijlage: Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis

28-08-2017 - Inspectierapport kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis


Gerelateerde documenten

07-09-2017 - Het college heeft in de klankbordgroep Transities toegezegd de raad nader te informeren over het project 'DuurSaam' Houten. In onze beantwoording op 25 augustus 2017 van schriftelijke vragen van de raadsleden Ooms (SGP) en Zandbergen (ITH) over verbetering thuiszorg Houtense ouderen kondigden we tevens een separate collegebrief aan

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten