RSS Feed

Bijlage: brief Audit- en Rekeningcommissie (ARC) aan de gemeenteraad onderzoek jaarstukken 2017

05-06-2018 - Met genoegen bieden wij u ons rapport aan over de jaarstukken 2017. In het rapport staan onze bevindingen over het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Houten. Ook dit jaar heeft de ARC de voorlopige jaarstukken moeten beoordelen omdat de controle nog niet geheel was afgesloten. Voor zover de controle al wel heeft plaatsgevonden, zijn de daaruit volgende bevindingen van de accountant betrokken bij onze aanbevelingen.


Gerelateerde documenten

06-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de reactie van het college op het rapport jaarstukken 2017 van de ARC. De ARC concludeert wederom dat er een aantal structurele slagen is gemaakt in de dóórontwikkeling van de verantwoording. Dit komt niet alleen tot uiting in de kwaliteit van de verantwoording, maar ook in de leesbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van de jaarstukken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten