RSS Feed

Bijlage: RKC rapport Lessen uit de crisis 2008 - 2016

05-09-2017 - Uw Rekenkamercommissie heeft besloten een beknopt onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het gemeentebestuur van Houten heeft gehandeld met betrekking tot de crisis van 2008 - 2015/16.


Gerelateerde documenten

05-09-2017 - De rekenkamercommissie biedt u hierbij het rapport aan met als doel: Het geven van een overzicht en analyse van hoe de gemeente Houten en in het bijzonder de raad op de crisis en de recessie heeft gereageerd; Daaruit lessen te trekken die: - de kwetsbaarheid van de gemeente bij een volgende crisis verkleinen en de weerbaarheid en veerkracht vergroten; - de creativiteit en het vernieuwde inzicht die uit de crisis zijn voortgekomen, te behouden en verder te benutten en te ontwikkelen; - de raad d

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten