RSS Feed

Bijlage: (PRO)ACTIEF IN DE REGIO - nota Sturen op regionale samenwerking

29-08-2017 - Hoe houden we grip op samenwerking en hoe verenigen we de Houtense en de regionale belangen in deze verbanden? Het denken hierover heeft niet stilgestaan sinds de vaststelling van de Houtense Nota verbonden partijen in 2007.


Gerelateerde documenten

07-07-2017 - De nota Sturen op regionale samenwerking geeft een kader voor meer samenhangende, effici�nte en effectieve sturing op samenwerkingsverbanden vanuit de gemeente Houten. Gebaseerd op eenduidige sturingsfilosofie op de verschillende niveaus van raad, college en organisatie. Dit moet ervoor zorgen dat de samenwerkingsverbanden waar Houten aan deelneemt een vorm van verlengd in plaats van verlegd lokaal bestuur blijven.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten