RSS Feed

Bijlage: memo RKC onderzoek lessen uit de crisis

05-09-2017 - De rekenkamercommissie heeft willen onderzoeken hoe de gemeente met de crisis is omgegaan en welke lessen daaruit te trekken zijn.


Gerelateerde documenten

05-09-2017 - De rekenkamercommissie biedt u hierbij het rapport aan met als doel: Het geven van een overzicht en analyse van hoe de gemeente Houten en in het bijzonder de raad op de crisis en de recessie heeft gereageerd; Daaruit lessen te trekken die: - de kwetsbaarheid van de gemeente bij een volgende crisis verkleinen en de weerbaarheid en veerkracht vergroten; - de creativiteit en het vernieuwde inzicht die uit de crisis zijn voortgekomen, te behouden en verder te benutten en te ontwikkelen; - de raad d

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten