RSS Feed

Bijlage: eerdere maatregelen Taksforce Inhoudsgestuurde KostenBeheersing (TIKB) 2017-2018

05-09-2018 - Voorbeelden eerdere maatregelen Taksforce Inhoudsgestuurde KostenBeheersing (TIKB) 2017-2018


Gerelateerde documenten

14-09-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over versnellende maatregelen om de kosten van jeugdhulp in Houten te beheersen. In een collegebrief d.d. 14 juni 2018 (kenmerk 18GR0259) bent u geïnformeerd over de kostenstijgingen voor jeugdhulp. Daarin gaven wij aan dat we het – gelet op de omvang van de kostenstijgingen jeugdhulp - nodig achten om oplossingsrichtingen uit te werken om de uitgaven binnen het sociaal domein beter te beheersen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten