RSS Feed

Bijlage 3 - Voorgenomen portefeuilleverdeling 2018-2022 college van BenW

01-06-2018 - Portefeuilleverdeling tussen de wethouder Kees van Dalen 1e loco, Hilde de Groot 2e loco, Herman Geerdes 3e loco, Jana Smith Visser 4e loco en Wouter de Jong Burgemeester


Gerelateerde documenten

17-05-2018 - De onderhandelaars van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie hebben mij het Coalitieakkoord 2018 - 2022 ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ aangeboden. In dit akkoord is inbreng vanuit de samenleving en de raad verwerkt. Ik leid dit coalitieakkoord aan u door met de mogelijkheid tot bespreking en discussie tijdens de raadsvergadering van12 juni aanstaande.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten