RSS Feed

Bijlage 2 - Brief reactie coalitieakkoord 2018-2022 van de burgemeester aan de onderhandelaars

01-06-2018 - Graag maak ik gebruik van de gelegenheid die u mij heeft geboden om, op grond van artikel 35 lid 2 van de Gemeentewet1, te reageren op het coalitieakkoord dat het resultaat is van de coalitieonderhandelingen tussen CDA, GroenLinks, WD en Christenunie.


Gerelateerde documenten

17-05-2018 - De onderhandelaars van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie hebben mij het Coalitieakkoord 2018 - 2022 ‘Duurzaam, ondernemend en dichtbij’ aangeboden. In dit akkoord is inbreng vanuit de samenleving en de raad verwerkt. Ik leid dit coalitieakkoord aan u door met de mogelijkheid tot bespreking en discussie tijdens de raadsvergadering van12 juni aanstaande.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten