RSS Feed

Bijlage 2: bestuurlijke reactie op rapport rekenkamer informatievoorziening gemeenteraad jeugdhulp

27-09-2018 - In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.


Gerelateerde documenten

20-09-2018 - Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de meest wenselijke en haalbare informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg en de aanbevelingen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een structuur voor de gewenste informatievoorziening.  

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten