RSS Feed

Bijlage 13: Kostendekkendheid leges 2018

08-01-2018 - Voor u ligt een rapportage over de kostendekkendheid 2018 van leges van gemeente Houten. In deze rapportage vindt u de nadere uitwerking van het onderzoek naar deze kostendekkendheid. Het doel van het onderzoek is:  te controleren of de legesverordening aan de wettelijke eisen van maximaal 100% kostendekkendheid voldoet  de uitkomsten te kunnen gebruiken ter afdoening van bezwaarschriften.  Transparantie in de geheven leges bevorderen


Gerelateerde documenten

26-09-2017 - Besluitvorming realiseren waardoor de belastingheffing op 1 januari 2018, in overeenstemming met wet- en regelgeving en conform de in de begroting 2018 geraamde belastingopbrengsten, kan plaatsvinden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten