RSS Feed

Bijlage 1: financieringsvoorstel overgangsjaar 2018-2019 en resultaten entree XL opleiding

15-08-2018 - Het financieringsvoorstel gaat uit van een eenmalige aanvullende bekostiging van de gemeenten uit RMC regio Utrecht voor de benodigde financiering voor studenten woonachtig in hun gemeente.


Gerelateerde documenten

22-08-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de tijdelijke en additionele financiering van de opleiding Entree XL. Sinds 1994 biedt ROC Midden Nederland een entreeopleiding (voorheen MBO niveau 1) aan voor moeilijk lerenden. Dit zijn studenten met een lager cognitief vermogen die uitstromen van met name het Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de lagere niveaus van het Vmbo.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten