RSS Feed

Bijlage 1: Communicatieplan en participatie windpark Goyerbrug zomer 2018

04-07-2018 - Bij de ontwikkeling van een windpark is goede communicatie en participatie cruciaal. De initiatiefnemer heeft hier een belangrijke rol in, maar de gemeente zelf ook. Als vergunningverlener en vanuit de duurzaamheidsambities.


Gerelateerde documenten

10-07-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over recente ontwikkelingen rond Windpark Goyerbrug. Daarbij duiden wij de rol van de gemeente en geven een doorkijk naar de komende periode en de inzet van het college daarin. In het AD van 22 juni 2018 heeft de initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug aangekondigd een aanvraag in te gaan dienen voor een omgevingsvergunning. Eén van de voorbereidende handelingen voor deze aanvraag is een MER-beoordeling.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten