RSS Feed

Bijlage: bewonersbrief vervolg op werkbezoek college Laagraven en introductiekamp HU

17-07-2018 - Op 3 juli 2018 hebben wij een groot aantal bewoners van het gebied Laagraven ontmoet tijdens het werkbezoek dat we die dag hebben afgelegd. Als college kijken we terug op een zeer geslaagde bijeenkomst met waardevolle gesprekken. Goed dat u volop van de gelegenheid gebruik gemaakt hebt om uw vragen en zorgen met ons te delen.


Gerelateerde documenten

25-07-2018 - Op 2 juni 2018 heeft raadslid Ooms namens de fractie van SGP schríftelijke vragen gesteld op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde (RvO) over klachten van omwonenden over evenementen op het terrein van Down Under. Met onze brief van 2 juli 2018 hebben wij antwoord gegeven op de gestelde vragen. Daarin deden wij de toezegging de raad te informeren over de evaluatie van het evenement Central Park dat op 26 mei 2018 werd gehouden op het recreatieterrein Laagraven.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten