RSS Feed

Bijlage: Financieel kader 2019-2022

06-06-2018 - Normaal gesproken is dit financiële kader onderdeel van het collegeprogramma. Omdat het collegeprogramma na het zomerreces door de raad wordt vastgesteld, wordt dit jaar de financiële kaderstelling separaat aan de raad ter besluitvorming aangeboden.


Gerelateerde documenten

31-05-2018 - Het financieel kader 2019-2022 door de raad te laten vaststellen, waarbinnen het college het collegeprogramma 2018-2022 en de (meerjaren)begroting 2019-2022 uitwerkt.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten