RSS Feed

Bijlage: Intentieverklaring DuurSaam Houten 2017 - ondersteuning en zorg voor ouderen

28-08-2017 - De gezamenlijke ambitie van Partners (gemeente, Van Houten&Co, Zorg, Rivas, ZorgSpectrum, Warande, St. Antonius Ziekenhuis) is om het sociaal domein, eerstelijnszorg en specialistische zorg integraal en duurzaam met elkaar te verbinden met als doel de (kwetsbare) Houtense oudere kwalitatief goede zorg en ondersteuning op de juiste plek te bieden.


Gerelateerde documenten

07-09-2017 - Het college heeft in de klankbordgroep Transities toegezegd de raad nader te informeren over het project 'DuurSaam' Houten. In onze beantwoording op 25 augustus 2017 van schriftelijke vragen van de raadsleden Ooms (SGP) en Zandbergen (ITH) over verbetering thuiszorg Houtense ouderen kondigden we tevens een separate collegebrief aan

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten