RSS Feed

Beleidsnota's

11-09-2017 - Het beleidsplan bomen is een geactualiseerde overkoepelende visie van de gemeente op haar bomenbestand. Het hoofddoel is: Het huidige groene karakter te waarborgen en daar waar mogelijk te versterk

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-09-2017 - Uw Rekenkamercommissie heeft besloten een beknopt onderzoek in te stellen naar de wijze waarop het gemeentebestuur van Houten heeft gehandeld met betrekking tot de crisis van 2008 - 2015/16.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-09-2017 - De rekenkamercommissie heeft willen onderzoeken hoe de gemeente met de crisis is omgegaan en welke lessen daaruit te trekken zijn.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-08-2017 - Hoe houden we grip op samenwerking en hoe verenigen we de Houtense en de regionale belangen in deze verbanden? Het denken hierover heeft niet stilgestaan sinds de vaststelling van de Houtense Nota verbonden partijen in 2007.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-08-2017 - De gezamenlijke ambitie van Partners (gemeente, Van Houten&Co, Zorg, Rivas, ZorgSpectrum, Warande, St. Antonius Ziekenhuis) is om het sociaal domein, eerstelijnszorg en specialistische zorg integraal en duurzaam met elkaar te verbinden met als doel de (kwetsbare) Houtense oudere kwalitatief goede zorg en ondersteuning op de juiste plek te bieden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-08-2017 - Rapport 'Kwetsbare oudere in Houten heeft spil in het netwerk nodig voor samenhang in de zorg thuis'

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten