RSS Feed

Beleidsnota's

01-02-2018 - Beeldkwaliteitplan, het terrein moet de uitstraling van een boerenerf krijgen. Beplanting op het terrein; soort keuze, plaats en beheer

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten