RSS Feed

Beleidsnota's

15-06-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-06-2018 - Deze integriteitstoets is uitgevoerd en op 4 juni 2018 afgerond. Op verzoek van de burgemeester brengen wij hierbij op hoofdlijnen verslag aan u uit over de uitgevoerde werkzaamheden en onze bevindingen. Wij hebben onderzoek gedaan naar: « Kees van Dalen « Herman Geerdes » Hilde de Groot » Jana Smith-Visser

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-06-2018 - Normaal gesproken is dit financiële kader onderdeel van het collegeprogramma. Omdat het collegeprogramma na het zomerreces door de raad wordt vastgesteld, wordt dit jaar de financiële kaderstelling separaat aan de raad ter besluitvorming aangeboden.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-06-2018 - Eén van de belangrijke taken van de Audit- en Rekeningcommissie (ARC) van de gemeenteraad betreft de beoordeling van het jaarverslag en de jaarrekening. Dit is vastgelegd in de Verordening Audit- en Rekeningcommissie van januari 2010. Dit rapport betreft de uitkomsten van deze beoordeling.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-06-2018 - Met genoegen bieden wij u ons rapport aan over de jaarstukken 2017. In het rapport staan onze bevindingen over het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Houten. Ook dit jaar heeft de ARC de voorlopige jaarstukken moeten beoordelen omdat de controle nog niet geheel was afgesloten. Voor zover de controle al wel heeft plaatsgevonden, zijn de daaruit volgende bevindingen van de accountant betrokken bij onze aanbevelingen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-06-2018 - Rapportage jeugdhulp 2017 en correctie over 2015 en 2016 Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) van Deloitte Accountants BV

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-06-2018 - Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam, ondernemend en dichtbij. Onze inwoners vinden de gemeente Houten een fijne plek om te wonen, te leven en te werken. Houten heeft een dorpse sfeer en een uniek stedenbouwkundig ontwerp. ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal hebben ieder een eigen identiteit en liggen in een prachtig landschap, rijk aan cultuurhistorie. Houtenaren vinden het belangrijk dat dit zo blijft.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten