RSS Feed

Amendement WIL Jaarverslag 2017, Begrotingswijziging 2018, Begroting 2019, Uitstellen investeringen

02-07-2018 - Amendement fractie D66, PvdA, SGP, HA!, ITH. Verworpen in de raad van 28-06-2018. Voor: 13 en Tegen: 15. Inzake: Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: 1a: In te stemmen met de beleidsmatige hoofdlijnen van de begroting 2019 (incl. meerjarenperspectief 2020 -2022). Een nieuw beslispunt 1b op te nemen, dat als volgt luidt: Niet in te stemmen met de begrotingswijziging 2018. De concept-zienswijze van het college conform aan te passen. Beslispunt 2a als volgt te wijzigen: Aangedrongen......


Gerelateerde documenten

23-05-2018 - Het doel van dit voorstel is om de raad een geïntegreerde zienswijze voor te stellen op de begrotingswijziging 2018 en de begroting en beleidsplan WIL 2019. Tevens wordt het jaarverslag 2017 ter kennisname aangeboden.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten