RSS Feed

Amendement Verordening rekenkamercommissie gemeente Houten, jaarlijkse consultatie raadsfracties

20-12-2017 - Amendement fractie GL, VVD. Unaniem aangenomen in de raad van 19-12-2017. Inzake: De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten vast te stellen met dien verstande dat artikel 7, eerste lid als volgt wordt gewijzigd in: De commissie maakt een inventarisatie van onderwerpen, die in aanmerking komen voor een onderzoek, na een jaarlijkse ronde van consultatie bij alle raadsfracties..


Gerelateerde documenten

22-11-2017 - De huidige verordening van de rekenkamercommissie in te trekken en te vervangen door de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten