RSS Feed

Amendement Verordening rekenkamercommissie gemeente Houten, herbenoeming directeur RKC

20-12-2017 - Amendement fractie VVD, CU, GL. Aangenomen in de raad van 19-12-2017. Voor: 24 en Tegen: 4 inzake: Beslispunt 1 als volgt te wijzigen: De Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten vast te stellen met dien verstande dat artikel 3, eerste lid als volgt wordt gewijzigd: Aan de commissie wordt leiding gegeven door de directeur rekenkamercommissie, die door de raad van buiten de kring van zijn leden wordt aangewezen voor een periode van twee jaar. De directeur kan door de raad worden..


Gerelateerde documenten

22-11-2017 - De huidige verordening van de rekenkamercommissie in te trekken en te vervangen door de Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Houten.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten