RSS Feed

Amendement Rekenkameronderzoek informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

31-10-2018 - Amendement fractie ITH, HA!. Verworpen in de raad van 30-10-2018 Voor: 11 en Tegen: 16 inzake: Aan het raadsbesluit aan het vierde beslispunt het volgende toe te voegen: en deze nieuwe informatiestructuur te evalueren op het gewenste effect, te weten een informatievoorziening die aansluit bij de behoefte van de Raad, bij voorkeur door de survey die de rekenkamer heeft uitgevoerd in voorjaar 2018 onder raads- en commissieleden te herhalen.


Gerelateerde documenten

20-09-2018 - Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de meest wenselijke en haalbare informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg en de aanbevelingen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een structuur voor de gewenste informatievoorziening.  

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten