RSS Feed

Amendement Collegeprogramma 2018-2022: dictum raadsbesluit

20-09-2018 - Amendement fractie SGP, HA!. Verworpen in de raad van 18-09-2018. Voor: 11 en Tegen: 18 inzake het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode voor kennisgeving aan te nemen. Het college opdracht te geven: verwerking financiële effecten in de begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 voor de realisatie van ambities


Gerelateerde documenten

03-07-2018 - Een door de samenleving en door de raad gedragen collegeprogramma voor de bestuursperiode 2018-2022.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten