RSS Feed

Amendementen

14-02-2018 - Amendement fractie VVD, D^^, PvdA. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 11 en Tegen: 16. inzake: Aan het beslispunt een sub e toe te voegen, luidende: e. de sluitingstijden voor horecaondernemers te schrappen In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvullingen op te nemen: • Artikel 2.29 Sluitingstijd wordt geschrapt. • Artikel 2:30, eerste lid wordt als volgt geformuleerd: Sluitingstijd; tijdelijke sluiting..

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie ITH, SGP. Verworpen in de raad van 13-02-2018. Voor: 7 en Tegen: 20 inzake: Aan het beslispunt een extra sub toe te voegen, luidende Een verbod op openlijk drugsgebruik toe te voegen (artikel 2:74a) In bijlage 1: wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2018 de volgende aanvulling op te nemen: Toegevoegd wordt een nieuwe artikel Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie VVD, HA!, GL. Unaniem aangenomen in de raad van 13-02-2018. Inzake: Toevoegen van lid 4 aan artikel 15 in de verordening: De declaraties van wethouders, raads- en commissieleden worden elk kwartaal gepubliceerd op de website van de gemeente als “declaraties politieke ambtsdragers”.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-02-2018 - Amendement fractie VVD. Aangenomen in de raad van 13-02-2018. Voor: 20 en Tegen: 7. inzake: De inhoud van artikel 4 lid 3: 3. De maximale vergoeding van de scholing bedraagt € 500,- per jaar per persoon. Vervangen door: 3. De vergoeding voor scholingskosten bedraagt maximaal € 2.000,- per persoon per raadsperiode.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Amendement fractie SGP, GL, CDA, ITH, HA!, CU, VVD, D66. Unaniem aangenomen in de raad van 23-01-2018. Inzake: De startnotitie, voor wat betreft de programmatische uitgangspunten, te wijzigen waarbij de tekst onder de volgende kopjes komt te luiden: (wijzigingen in cursief)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Amendement fractie PvdA. Ingetrokken in de raad van 23-01-2018.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Amendement fractie SGP, GL. Aangenomen in de raad van 23-01-2018. Voor: 18 en Tegen: 9 inzake: De Erfgoedverordening Houten als technische en beleidsneutrale wijziging van de monumentenverordening vast te stellen, met dien verstande dat het bepaalde in de artikelen 18, 19 en 20 van de VNG Model Erfgoedverordening 2016 dat handelt over de aanwijzing als beschermd gemeentelijk stads- en dorpsgezicht inclusief bijbehorende toelichting...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Amendement fractie GL, CDA, D66, ITH. Unaniem aangenomen in de raad van 23-01-2018. Inzake: De Participatie- en inspraakverordening gemeente Houten vast te stellen met dien verstande dat aan artikel 7.2 een derde lid wordt toegevoegd, luidende: 3. In het geval er voor wordt gekozen om de inspraak termijn van zes weken in te korten wordt de gemeenteraad hier vooraf actief over geïnformeerd.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-01-2018 - Amendement fractie ITH. Verworpen in de raad van 23-01-208. Voor: 6 en Tegen: 21 inzake: 4: Met inachtneming van de genoemde uitzonderingen in artikel 5 dient de participatieprocedure opnieuw te worden doorlopen indien deze procedure niet of althans onvoldoende heeft plaatsgevonden alvorens besluitvorming plaatsvindt.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-12-2017 - Amendement fractie D66, VVD, CDA, PvdA. Aangenomen in de raad van 19-12-2017. Voor: 15 en Tegen: 13 inzake: de raad van de gemeente Houten besluit de beslispunten te vervangen' 1. visie pva tkn 2. nieuwe pagina 4 pva 3. oprichting Stichting Fort Honswijk om fondsen te werven en ontwikkelen Masterplan in een zorgvuldig participatie proces 4. overdragen fort aan de stichting

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten