RSS Feed

Agenda's Raad en RTG

15-11-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

15-11-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

14-11-2018 - Motie fractie CDA, HA!, SGP, GL. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 23 en Tegen: 4 Verzoekt het college of Roept het college op: De raad spreek uit: dat zij ruim voor de Perspectiefnota 2020 een Houtense Initiatieven-markt wil organiseren om de participatie van inwoners van Houten aan de gemeentepolitiek op een uitdagende en creatieve manier te vergroten en een podium te bieden om de kennis en invloed van inwoners beter te benutten, en verzoekt het college hen daarin te willen...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 13-11-2018. Voor: 6 en Tegen: 21 Verzoekt het college of Roept het college op: Op feestelijke wijze stil te staan bij de 50.000ste inwoner van Houten, en dit op zo’n manier te doen dat heel Houten daarvan kan meegenieten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, VVD, D66, PvdA, ITH. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 18 en Tegen: 9 Verzoekt het college of Roept het college op: De mogelijkheden te onderzoeken om tot een 'Houtens museum' te komen Hierbij ook in gesprek te gaan met Houtense organisaties die zich bezighouden met het levend houden van historie, maar ook andere culturele organisaties en ondernemingen De bevindingen te betrekken bij het opstellen van het in 2019 geplande op te stellen nieuw...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, CDA, HA!, ITH. Aangehouden in de raad van 13-11-2018 Verzoekt het college of Roept het college op: Zich uit te spreken vóór de wenselijkheid van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud-Wulven De mogelijkheden van realisatie samen met belanghebbenden, zoals de kerken te onderzoeken en in kaart te brengen Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek daarbij een ondernemer te betrekken. De raad over de uitkomsten c.q. de voortgang te informeren uiterlijk 2019

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.183)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/1.Opening.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.184)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/2.RCA18.022_Vaststellen_van_de_agenda.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.185)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/3.2018-063_Ontslag_commissieleden_fracties_D66_Houten_Anders!_en SGP_en_benoeming_commissielid_Houten_Anders!.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.186)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/4.2018-056_Rekenkamer_onderzoek_informatievoorziening_aan_de_gemeenteraad_inzake_jeugdhulp.wmv

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten