RSS Feed

05/09

RTG nr. 18 van 05-09-2017 Blok 1-1

3.0. Beleidsnota Bomen 2017 - 2020

- Een geactualiseerde en overkoepelende visie op het gemeentelijke bomenbestand om daarmee het huidige groene karakter te waarborgen en te versterken. Naast deze hoofddoelstelling omvat de beleidsnota drie subdoelen, namelijk: 1. De huidige bomenstructuur zowel wat betreft ecologie, cultuurhistorie als ruimtelijke opzet te versterken door de groeiomstandigheden voor bomen te optimaliseren en ze zo de mogelijkheid geven tot volwassen bomen uit te groeien; 2. Verkleinen van het risico op grootschali --

Gerelateerde documenten

Download alle documenten

13-06-2017 - Een geactualiseerde en overkoepelende visie op het gemeentelijke bomenbestand om daarmee het huidige groene karakter te waarborgen en te versterken. Naast deze hoofddoelstelling omvat de beleidsnota drie subdoelen, namelijk: 1. De huidige bomenstructuur zowel wat betreft ecologie, cultuurhistorie als ruimtelijke opzet te versterken door de groeiomstandigheden voor bomen te optimaliseren en ze zo de mogelijkheid geven tot volwassen bomen uit te groeien; 2. Verkleinen van het risico op grootschali

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-09-2017 - Het beleidsplan bomen is een geactualiseerde overkoepelende visie van de gemeente op haar bomenbestand. Het hoofddoel is: Het huidige groene karakter te waarborgen en daar waar mogelijk te versterk

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Ga terug naar de agenda

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten