RSS Feed

21/11

RTG nr. 27 van 21-11-2017 Blok 1-1

2.0. Toekomst Fort Honswijk

1. Zorg dragen voor een prachtige toekomst van het Rijksmonument Fort Honswijk en dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelen tot een publiekstrekker voor de recreant uit de regio en toeristen uit binnen- en buitenland. 2. Toevoegen van een nieuwe, serieuze economische drager voor het Eiland van Schalkwijk (EvS), in lijn met de huidige Structuurvisie. - Memo ChristenUnie overzicht participatie rond Plan van Aanpak toekomst van Fort Honswijk voor RTG --

Gerelateerde documenten

Download alle documenten

23-06-2016 - Aankoop en ontwikkeling Fort Honswijk. Aankopen van Fort Honswijk door de gemeente om een mooie en passende toekomst voor dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk te maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-11-2017 - VLEERMUIZEN OP FORT HONSWIJK EN FORT EVERDINGEN Ecologisch advies met betrekking tot mogelijkheden voor ingebruikname en activiteiten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-08-2017 - 1. Zorg dragen voor een prachtige toekomst van het Rijksmonument Fort Honswijk en dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ontwikkelen tot een publiekstrekker voor de recreant uit de regio en toeristen uit binnen- en buitenland. 2. Toevoegen van een nieuwe, serieuze economische drager voor het Eiland van Schalkwijk (EvS), in lijn met de huidige Structuurvisie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-11-2017 - In de RTG van 14 november jl. hebben 10 personen ingesproken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de toekomst van Fort Honswijk. In de inspraakreacties zijn veel vragen aan de raad en/of het college gesteld. De raadsleden op hun beurt hebben de nodige vragen aan de insprekers gesteld.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

11-10-2017 - Voor u ligt het plan van aanpak. Dit document is het resultaat van een intensieve consultatieronde langs vele experts en betrokken organisaties in de afgelopen 9 maanden. Het is het visiedocument dat in de komende tijd verder zal worden uitgewerkt tot het Masterplan Revitalisering Fort Honswijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - Fort Honswijk, gelegen aan de Lek bij Houten, is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het f o r t en enkele aangrenzende weilanden zijn in november 2016 in bezit gekomen van de gemeente Houten. De gemeente wil het f o r t in historische staat terugbrengen en herontwikkelen. Daartoe wil de gemeente onder andere inzicht hebben op de natuurwaarden van Fort Honswijk.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-11-2017 - De leidraad geeft een onderbouwing van de betekenis van Fort Honswijk als belangrijke schakel in de Nieuwe Hollandse Waterlinie en duidt de cultuurhistorische waarde van het complex. Dat levert uitgangspunten voor de herbestemming. Een belangrijke voorwaarde is dat de vernieuwing zich op een vanzelfsprekende manier voegt in het monumentale ensemble.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Ga terug naar de agenda

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten