RSS Feed

26/09

RTG nr. 22 van 26-09-2017 Blok 1-1

2.0. Collegebrief inzake onderzoek effecten verplaatsing winkelcentrum De Dikke Boom

In deze collegebrief informeren wij u over onze reactie op de resultaten van het onderzoek naar de ruimtelijk economische effecten van een eventuele verplaatsing van winkelcentrum De Dikke Boom naar de locatie De Maat. --

Gerelateerde documenten

Download alle documenten

12-10-2016 - Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie D66, HA, PvdA, CU, GL, ITH, FdL, CDA, VVD en SGP. Dialoog Odijkseweg waarborgen van de verkeersveiligheid en bijdragen aan een prettige werkomgeving en leefomgeving met tevreden bewoners, raad informeren over voortgang. Unaniem aangenomen in de raad van 11 oktober 2016.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

20-04-2017 - In deze collegebrief informeren wij u over onze reactie op de resultaten van het onderzoek naar de ruimtelijk-economische effecten van een eventuele verplaatsing van winkelcentrum De Dikke Boom naar de locatie De Maat.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

03-05-2017 - Schriftelijke vragen over onderzoek 'effecten verplaatsing Dikke Boom naar de Maat' van de fracties SGP en Houten Anders! o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-04-2017 - De Dikke Boom aan de Odijkseweg in Houten bestaat uit supermarkt Jumbo, een slager en een bakker. De huidige ontsluiting en bevoorrading via de Odijkseweg leidt al jaren tot veel weerstand bij bewoners in de wijk 't Gilde. Het realiseren van een alternatieve ontsluiting is niet haalbaar gebleken. Een bemiddelingsonderzoek dooreen extern bureau heeft uitgewezen dat behoud van De Dikke Boom op de huidige locatie vanuit overlast- en veiligheidsoverwegingen niet gewenst is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Ga terug naar de agenda

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten