RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

21-06-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 19-06-2018) Raad van 28-06-2018

21-06-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 28-06-2018

21-06-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 28 juni 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

20-06-2018 - Schriftelijke vragen over ontheffing verlening zonder wettelijke bezwaartermijn van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

20-06-2018 - Op 13 juni 2018 heeft de eerste vergadering van het nieuwe college plaatsgevonden. Daarbij is de portefeuilleverdeling vastgesteld, onderlinge vervanging geregeld, vervanging van de burgemeester en leden bestuur gemeenschappelijke regelingen, verbonden partijen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-06-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

19-06-2018 - Ter ondersteuning van de behandeling van het agendapunt Regionale aangelegenheden in de RTG’s geven wij kort de onderwerpen weer die wij met u willen delen. Waar nodig kan de betrokken portefeuillehouder u tijdens de vergadering een nadere toelichting geven.

18-06-2018 - Schriftelijke vragen over Bomenoverlast Dorpsstraat van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

14-06-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 12 juni 2018.

14-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 17 mei 2018 door fractie SGP over Jeugdzorg op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over kostenstijgingen van jeugdhulp in Houten. De Lekstroomgemeenten zijn eind april 2018 geconfronteerd met een forse stijging van de uitgaven jeugdhulp in 2017. De realisatie over 2017 komt € 2,0 miljoen hoger uit dan eerder (eind januari) vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) was gecommuniceerd, op basis van de opgaven van zorgaanbieders op dat moment. Voor Houten gaat het om een stijging van circa € 550.000.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-06-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

07-06-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 12 juni 2018 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

07-06-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 12-06-2018.

07-06-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 29-05-2018) Raad van 12-06-2018.

07-06-2018 - De opvolgers, de heer De Jong, mevrouw Vonck-Moes en mevrouw Engels toe te laten als raadslid van de gemeenteraad van de gemeente Houten zodat er overgegaan kan worden tot hun beëdiging.

07-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 7 mei 2018 door fractie PvdA over avondopenstelling winkels en terrassen Herdending 4 mei op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

07-06-2018 - Voorzien in de verdere bemensing van de fractie van de Christenunie

07-06-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen van 17 mei 2018 door fractie ITH over onveilige verkeerssituatie op fietspad tussen Kamillehof en De Slinger op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-06-2018 - Deze integriteitstoets is uitgevoerd en op 4 juni 2018 afgerond. Op verzoek van de burgemeester brengen wij hierbij op hoofdlijnen verslag aan u uit over de uitgevoerde werkzaamheden en onze bevindingen. Wij hebben onderzoek gedaan naar: « Kees van Dalen « Herman Geerdes » Hilde de Groot » Jana Smith-Visser

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-06-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over de reactie van het college op het rapport jaarstukken 2017 van de ARC. De ARC concludeert wederom dat er een aantal structurele slagen is gemaakt in de dóórontwikkeling van de verantwoording. Dit komt niet alleen tot uiting in de kwaliteit van de verantwoording, maar ook in de leesbaarheid en (digitale) toegankelijkheid van de jaarstukken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten