RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

02-07-2015 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 30 juni 2015

01-07-2015 - Amendement fractie D66, ITH Zienswijze gemeente Houten bij begroting en beleidsplan 2016 WIL. Raadsbesluit aanvullen met punten h. i. en j. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie GroenLinks. Aanvulling kader vervolgtraject programma BOR. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Amendement fractie SGP en CU. Realisatie theater aan de Slinger. Wijzigen beslispunt 2, subsidieverlaging. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie ITH, D66 en Fractie De Laat. perspectiefnota 2016: huurprijzen detailhandel. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie ITH en GL. Perspectiefnota 2016: actualisatie dierenwelzijnsbeleid - brandveiligheid dieren in stallen. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Amendement fractie VVD. Perspectiefnota 2016: wijzigen beslispunt 1 b mbt budgetten transities. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Amendement fractie VVD. Perspectiefnota 2016: wijzigen beslispunt 1e financiele effecten. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie CU, PvdA en GL. Motie Perspectiefnota 2016 Maatschappelijk debat vluchtelingen opvang Houten. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie GL, PvdA, CDA en SGP. Perspectiefnota 2016, ondersteuning sociale minima. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie GL. Perspectiefnota 2016, cultuurbeleid. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie GL. Perspectiefnota 2016, rookvrije schoolpleinen vanaf schooljaar 2016-2017. Aangehouden tijden de raad van 30 juni 2015. URL 1: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/04/24/staatssecretaris-van-rijn-alle-schoolpleinen-rookvrij.html URL 2: https://www.longfonds.nl/nieuws/helft-middelbare-scholen-heeft-rookvrij-terrein

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie ITH, GL. Motie perspectiefnota 2016: actualisatie dierenwelzijnsbeleid - aandacht voor dierenmishandeling. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie CU, SGP en ITH. Perspectiefnota 2016: vernieuwend bestuur en organisatieontwikkeling (blz. 21-22) - financiele impuls 750.000 instroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Amendement fractie CU, GL en Fractie de Laat. Perspectiefnota 2016: proeftuin circulaire stad - werken aan afvalreductie. Aaangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Motie fractie SGP. Perspectiefnota 2016: onderhoud openbare ruimte - onkruidbestrijding en maaibeleid. Aangehouden tijdens de raad van 30 juni 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

01-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

29-06-2015 - Schriftelijke vragen over meedoen pilot statiegeld voor scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organsiaties van fractie CU o.g.v. art. 36 RvO

29-06-2015 - Schriftelijke vragen over te hard rijden op de Lekdijk van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

25-06-2015 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad van 30 juni 2015 en 2 juli 2015(rondetafelgesprekken 16 en 23 juni 2015j)j

25-06-2015 - Raadsagenda reguliere raad van 30 juni 2015

25-06-2015 - Raadsagenda reguliere raad van 2 juli 2015

25-06-2015 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 2 juli 2015

23-06-2015 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 9 juni 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

23-06-2015 - Schriftelijke vragen over informatievoorziening spoortransport gevaarlijke stoffen van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten