RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

22-09-2016 - Amendement fractie D66 Aankoop en ontwikkeling Fort Honswijk. Verworpen in de raad van 20 september 2016. Voor: 5 tegen: 23.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-09-2016 - Amendement fractie ITH, SGP Aankoop en ontwikkeing Fort Honswijk Aangenomen in de raad van 20 september 2016. Voor: 5 en tegen: overig.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-09-2016 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 20 september 2016

22-09-2016 - Motie fractie PvdA, CDA, D66, VVD, HA! Burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH). Aangenomen in de raad van 20 september 2016. Voor 18, tegen 10

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-09-2016 - Motie fractie ChristenUnie, GroenLinks Burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH). Experiment realiseren en raad informeren. Verworden in de raad van 20 september 2016

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-09-2016 - Motie fractie CDA, D66, SGP Gevolgen van aankoop en ontwikkeling Fort Honswijk voor toenemende verkeersproblematiek Eiland van Schalkwijk. Unaniem aangenomen in de raad van 20 september 2016.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-09-2016 - Amendement fractie SGP, CU, GL, CDA, ITH, HA Aangenomen in de raad van 20 september 2016. Voor 15 en 13 tegen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-09-2016 - Amendement fractie D66 Aankoop en ontwikkeling Fort Honswijk. Ingetrokken in de raad van 20 september 2016.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

21-09-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

19-09-2016 - In opdracht van Bolton ontwikkeling heeft Cobra adviseurs bv een boombeoordeling uitgevoerd. Het gaat over vier bomen op de projectlocatie Mozaeekschool in Houten. Vakspecialist Dennis Slotboom (European Tree Technician) heeft het veldwerk uitgevoerd op 22 augustus 2016.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-09-2016 - Aan de Putterhaag 2 te Houten is de voormalige basisschool �Het Mozaiek� gesitueerd. Het gebouw is thans in gebruik door de Krachtfabriek, een sociale onderneming voor werkwillenden. Het inwonersinitiatief Mozaiek De Haag is voornemens om in samenwerking met Bolton Ontwikkeling diverse typen woningen te ontwikkelen op de locatie.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-09-2016 - Raadsonderwerp 20 september 2016: Fietsveiligheid in 't Goy en inwonersparticipatie. D66 wil duidelijkheid over de verbetering van de fietsveiligheid in de kom van ’t Goy. Er kwamen niet eenduidige antwoorden op vragen van de contactgroep en van ondergetekende naar aanleiding van de inwonersbijeenkomst en de verslaglegging daarvan. Om die reden zijn in juli 2016 Artikel 36 vragen gesteld waarvan de antwoorden opnieuw onduidelijkheid creëeren omdat ze niet consistent zijn met wat eerder is gezegd

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-09-2016 - Aanpassingen zijn het resultaat van overleg met en goed luisteren naar leden van de Raad, het college, ambtenaren, ondernemers, cliënten en andere burgers.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-09-2016 - Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 27 september 2016 om 21.30 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

15-09-2016 - Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 20 september 2016 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

15-09-2016 - SPONSOREN GEZOCHT VOOR WATERTAPPUNTEN IN HOUTEN De gemeente Houten wil tien watertappunten in de openbare ruimte gaan realiseren. Dat heeft het college van b. en w. onlangs besloten. Via het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) zijn in 2015 al drie watertappunten geplaatst. Vitens geeft in 2016 drie tappunten cadeau aan de gemeente Houten. Voor de overige vier is JOGG nog op zoek naar sponsoren.

14-09-2016 - Schriftelijke vragen over integrale visie op verkeersveiligheid op de Lekdijk en integrale visie op Eiland van Schalkwijk (EvS), van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

14-09-2016 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 6 september 2016) Raad 20-09-2016

14-09-2016 - Verkeersproblematiek, de verkeersveiligheid op het Eiland van Schalkwijk (EvS) en dan vooral op de Lekdijk

Naar de bijlage en het gerelateerd document

13-09-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

13-09-2016 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 5 juli 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

13-09-2016 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 20-09-2016

13-09-2016 - Motie vreemd aan de orde van de dag, in gesprek met jongeren over de koopgarantregeling. Naar aanleiding beantwoording schriftelijke vragen over de koopgarantregeling.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-09-2016 - Collegebrief project burgerhulpverlening bij reanimaties, faciliteren door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Regionale Ambulance Voorziening provincie Utrecht (RAVU) en met de hiervoor onlangs opgerichte Stichting HartslagNu Houten, belang van Automatische Externe Defibrillator (AED)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten