RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

23-05-2018 - LANDELIJKE OPENING AVOND4DAAGSE IN HOUTEN! Op dinsdag 29 mei start de avond4daagse. Het is bijzondere dag: dit jaar is de 35e keer dat we met z’n allen gaan lopen in Houten! Om dat te vieren wordt de landelijke aftrap van de avond4daagse in Houten gedaan.

23-05-2018 - www.eilandvanschalkwijk.nl Lancering eigen website voor het Eiland van Schalkwijk Op woensdag 16 mei is op feestelijke wijze de nieuwe website en het logo van het Eiland van Schalkwijk gelanceerd. In Eethuis Ster in de Kersentuin werd, in aanwezigheid van wethouder Herman Geerdes en verschillende ondernemers van het Eiland van Schalkwijk, ook nog een nieuwe fietsroutefolder gepresenteerd.

22-05-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

18-05-2018 - Schriftelijke vragen over onveilige verkeerssituatie door autovoertuigen die gebruik maken van het fietspad langs de Heemlanden gelegen tussen Kamillehof en De Slinger van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

18-05-2018 - Schriftelijke vragen over blog van de heer Donker problemen in de jeugdzorg (niet specifiek Houten) van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

17-05-2018 - In deze collegebrief informeren wij u over ons aangepast toewijzingsbeleid bij leegkomende woonwagenstandplaatsen. In Houten zijn twee kampjes met elk drie woonwagenstandplaatsen. De standplaatsen worden verhuurd door de gemeente aan woning-Zstandplaatszoekenden die op de standplaats een koopwoonwagen plaatsen.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

17-05-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 15-05-2018.

15-05-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

09-05-2018 - Collegebrief heroriëntatie op opdracht samenwerking en vormgeving Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

08-05-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

08-05-2018 - Informatiebrief over aanpak ombuigingen bij GGDrU en de omgang met risico's bij GGDrU, alsmede de verwerking daarvan in de ontwerp begroting 2019

Naar de bijlage en het gerelateerd document

07-05-2018 - Schriftelijke vragen over avondopenstelling Herdenking 4 mei winkels en terrassen van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

07-05-2018 - Het uitvoeren van de mogelijkheid om een zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 van de GGDrU naar voren te brengen met als doel om tot een degelijke begroting 2019 te komen. Besluitvorming hierover is gepland tijdens het algemeen bestuur van de GGDrU op 28 juni 2018.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

01-05-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

26-04-2018 - Kanoroute en gerenoveerd poortgebouw Fort Honswijk geopend Afgelopen jaren heeft de ‘Stelling van Honswijk’ op het Eiland van Schalkwijk (EvS) een metamorfose ondergaan. Op 19 april 2018 vierden wethouder Herman Geerdes (gemeente Houten) en Mariëtte Pennarts (gedeputeerde provincie Utrecht) samen met omwonenden, betrokken organisaties en actieve vrijwilligers de afronding van de vele werkzaamheden rondom dit markante onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW).

26-04-2018 - Brief aan Recreatieschap Midden-Nederland van 12 juni 2018 inzake Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-04-2018 - Namens het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Houten deel ik met u onze zorgen over uw voornemen om de loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking te vervangen door loondispensatie - De brief is op 12 april 2018 naar het ministerie SZW verstuurd nav de motie van 23 januari 2018 bij de behandeling van uitvoering beschut werk 2018 (004-2018).

Naar de bijlage en het gerelateerd document

24-04-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten