RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

13-12-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 11 december 2018.

11-12-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

06-12-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 13 november 2018 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

06-12-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11 december 2018.

06-12-2018 - Motie Vreemd aan de orde van de dag LHBTI+ als onderdeel van inclusief beleid Aangenomen in de raad van 11-12-2018. Voor: 27 en Tegen: 2 (SGP)

06-12-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 27-11-2018) Raad van 11-12-2018.

06-12-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 11 december 2018 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

05-12-2018 - Schriftelijke vragen over wel of niet realiseren gemeenschappelijke ruimte appartementencomplex Op Houten van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO

04-12-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over fietsverbinding langs het spoor Schalkwijk van fractie D66 en SGP o.g.v. art. 36 RvO

27-11-2018 - Schriftelijke vragen over Nationaal Preventieakkoord van fractie D66 o.g.v. art. 36 RvO

27-11-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

26-11-2018 - Te kunnen starten met het doorlopen van de ruimtelijke procedures om hierna te kunnen aanvangen met de bouw en verdere invulling van deze locatie.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

22-11-2018 - Schriftelijke vragen over Restitutie OZB 2018 van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

21-11-2018 - Collegebrief verkoop ontwikkellocatie Eikenhout

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten