RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

24-05-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie HoutenAnders! over taakstelling statushouders 2016 en voortgangsrapportage actieplan op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

24-05-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

19-05-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over opdracht aan RUD extra activiteiten en financi�le effecten Windpark Houten op grond van artikel 36 RvOSchriftelijke vragen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

17-05-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

12-05-2016 - Schriftelijke vragen over bereikbaarheid via bouwweg langs spoor, uitzicht bewoners zuidoostkant op ee bouwweg en onderhoud groen in Castellum rondom Porta Basilica van fractie CDA o.g.v. art. 36 RvO

12-05-2016 - WILLEMSEN-DE KONING NEEMT LEERLINGENVERVOER KLOMP OVER Willemsen-de Koning Groepsvervoer neemt met ingang van dinsdag 17 mei 2016 het leerlingenvervoer van het failliete Klomp Groepsvervoer over voor de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist en Houten. Uitgangspunt bij de overname is dat er voor de ruim 100 betrokken leerlingen en hun ouders zo min mogelijk verandert.

12-05-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Houten Anders over burgerparticipatie bij parkeerproblematiek De Bouw op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-05-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over parkeerproblematiek De Bouw op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

10-05-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

09-05-2016 - Concept brief aan Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht (RHC) inzake geen zienswijzen inbrengen jaarrekening 2015 en begroting 2017-2020

Naar de bijlage en het gerelateerd document

04-05-2016 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 26-04-2016

03-05-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten