RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

19-04-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

18-04-2017 - Schriftelijke vragen over energie opwekking en besparingen woningen in Houten van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO. Betaling via een woningabonnement aan bedrijven die de energievoorziening aanbrengen.

13-04-2017 - Op 19 februari 2017 heeft de gemeente een wob-verzoek om informatie over voorbereidingen voor Windpark Goyerbrug ontvangen. Met bijgevoegde brief heeft het college beslist een vijftal ambtelijke documenten (geanonimiseerd) openbaar te maken.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

12-04-2017 - Motie fractie GL, HA!, ITH. Verworpen in de raad van 11-04-2017. Voor: 10 en Tegen: 18. Inzake: Rekenkameronderzoek naar de Toekomst van Duurzaam Houten, indicatoren duurzaamheid. Roept het college op: Consistente, heldere en meetbare indicatoren te ontwikkelen voor het onderwerp duurzaamheid.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-04-2017 - Motie fractie GL, ITH. Verworpen in de raad van 11-04-2017. Voor: 8 en Tegen: 20 Inzake: Rekenkameronderzoek naar de Toekomst van Duurzaam Houten, reactie conclusies RKC rapport. Binnen een termijn van vier weken een reactie te geven op de inhoud van het rapport en daarbij duidelijk aan te geven wat zij gaat doen met de bevindingen en hoe dit zal worden ge�mplementeerd.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-04-2017 - Amendement fractie D66, ITH, SGP, CDA, VVD, CU, GL, HA!, PvdA. Unaniem aangenomen in de raad van 11-04-2017. Inzake: De gewijzigde verordening Rondetafelgesprekken vast te stellen, waarbij artikel 5, derde lid, wordt gewijzigd.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

12-04-2017 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 11 april 2017

12-04-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

12-04-2017 - Verrassend veel te beleven. Vier de lente op het Eiland van Schalkwijk. Op steenworp afstand van Houten ligt het 'Eiland van Schalkwijk�. Dit afwisselende gebied heeft verrassend veel te bieden. Nu de lente is begonnen, hebben bezoekers van het eiland volop keuze in leuke activiteiten.

10-04-2017 - Aanvullende Schriftelijke vragen over Onroerende ZaakBelasting (OZB) woningen 2017 van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-04-2017 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 28-03-2017) Raad van 11-04-2017

06-04-2017 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 11-04-2017.

06-04-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks over consequenties nieuwe natuurwetgeving op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-04-2017 - een standpunt te bepalen ten aanzien van de vaststelling van de Jaarstukken 2016 van het Bestuur Regio Utrecht.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

06-04-2017 - Controle verklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte jaarrekening BRU 2016

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-04-2017 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 21-03-2017 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

05-04-2017 - Concrete plannen gezocht! Ondernemersbijeenkomst Fort Honswijk op 5 april 2017 De gemeente Houten nodigt ondernemers van harte uit voor een bijeenkomst over de ontwikkeling van Fort Honswijk op 5 april tussen 16.00 uur en 18.30 uur. En wat is nu een betere plek voor deze bijeenkomst dan op het fort zelf: Lekdijk 58, 3998 NJ Schalkwijk.

05-04-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

05-04-2017 - Vleermuizen uit winterslaap Fort Honswijk opent de toren voor rondleidingen De winter is weer voorbij en de vleermuizen in de toren van Fort Honswijk zijn uit hun winterslaap. Dat betekent dat vanaf 9 april aanstaande de toren van het fort weer opengaat voor bezichtigingen. Kom kijken naar de metersdikke muren en de geheimzinnige gangen in het fort.

05-04-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

05-04-2017 - Vraag in RTG 28-03-2017 of de Rekekamercommissie (RKC) het onderzoek nog zou kunnen uitbreiden met een toets op het beleidsplan "Programma Duurzaam Houten (PDH) 2016-2018" t.a.v. de condlusies uit het RKC rapport

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

05-04-2017 - PowerPoint presentatie voor het college - Risocanalyse en Aanzet proces 2e windpark

Naar de bijlage en het gerelateerd document

05-04-2017 - Waarom een tweede winpark? Wat is er nodig? Anterieure overeenkomst. Uitgangspunten, Draagvlak. Gemeenteijke rol.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten