RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

30-08-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP en CDA over verduidelijking beantwoording vragen koopgarantregeling op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

30-08-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over fietsveiligheid 't Goy en inwonersparticipatie op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

29-08-2016 - Collegebrief planning en proces rond het nieuwe Dierenwelzijnsbeleid: dierenleed, dierenwelzijn, dierenwelzijnsnota

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-08-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-08-2016 - Collegebrief advies over initiatiefvoorstel van het Burgerinitiatief Basisinkomen Houten (BiBiH) voor de raadsvergadering van 20 september 2016

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

25-08-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 1 d.d. 06-09-2016 van 20:00 - 21:00 uur op locatie in De Krachtfabriek

25-08-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 2 d.d. 06-09-2016 20:00 - 21:00 uur

25-08-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 3 d.d. 06-09-2016 21.30 - 22:30 uur

25-08-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 1 d.d. 15-09-2016 van 19.15 - 20:00 uur

17-08-2016 - Antwoordnota inspraak projectplan herontwikkeling Mozaiekschool Putterhaag, met bijlage 1: kort verslag gesprek klankbordgroep 7 juli 2016, bijlage 2: kort verslag gesprek met bomenwerkgroep De Haag

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-08-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

16-08-2016 - Gewijzigde passages in de GGDrU voortvloeidend uit gewijzigde (Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-08-2016 - Schriftelijke vragen over winkelstraat Fossa Italica in Castellum na een jaar nog leger van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

09-08-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

03-08-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

03-08-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

03-08-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

20-07-2016 - Collegebrief zienswijze gemeente Houten op ontwerp tracebesluit (OTB) project verbreding A27 Houten-Hooipolder via brief aan de Directie Participatie Zienswijze

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-07-2016 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over behoud Stadsstrand Houten in 2017 op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-07-2016 - Collegebrief m.b.t. uitspraak eerste aanleg - enkelvoudig afdeling Bestuursrechtsprak Raad van State (AB RvS) bestemmingsplan herontwikkeling hoek Lobbendijk - Koningin Wilhelminaweg (oude locatie Bogermanschool) en omgevingsvergunning voor die locatie

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

13-07-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten