RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

26-11-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over asbest op boerderijen en boerenschuren op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-11-2015 - Bijlage 5 memo kanttekening schenktijden sportkantines Koninklijke Horeca Nederland

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-11-2015 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 24 november 2015

25-11-2015 - Motie fractie ITH Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, geen ruimte voor nieuwe windparken. Voor: 4 Tegen: 25

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fractie ITH Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, verwijderen van de windmolens. Voor: 4 Tegen: 25

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fractie ITH en SGP Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, snachts stilzetten windmolens. Motie fractie ITH en SGP Evaluatie Windpark Houten, snachts stilzetten windmolens. Voor: 6 Tegen: 23

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fractie VVD en CDA, Evaluatie windpark Veerwagenweg Houten, In overleg treden met omwonenden, Eneco, RUD en de gemeente over overlast, handhaving, klachtenafhandeling, communicatie, binnen 3 maanden met een resultaat en raad informeren. Tegen: 2 Voor: 27

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Amendement fracties VVD SGP en CDA. Evaluatie windpark Veerwagenweg Houten, evaluatierapport als bouwsteen laten vervallen. Tegen: 10 Voor: 19

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fracties GL, CU en fractie de Laat. Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, initiatief tot overleg met omwonenden, Eneco, gemeente en U-Wind, afspraken maken over nachteijke overlast, maximaal draaien windmolens en eens per 3 maanden rapporteren aan de raad. Tegen: 10 Voor: 19

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fractie HA! en CDA, Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, terugwinnen vertrouwen inwoners. Tegen: 9 Voor: 20

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fractie HA!, Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, Geluidsoverlast, geluid buiten is niet hetzelfde als binnen, windmolenpark. Ingetrokken ter vergadering

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Amendement fracties SGP en HA!. Windmolenpark Veerwagenweg, herstellen vertrouwen omwonenden. Voor: 10 Tegen: 19

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fractie SGP en HA!. Windmolenpark Veerwagenweg, verplaatsing van één of meerdere windmolens omdat rendement onder de verwachting ligt. Voor: 4 Tegen: 25

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie fracties SGP, HA, ITH, Fractie de Laat, CU. Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, grootschalige inzet op zonne-energie. Tegen: 4 Voor: 24

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Motie ITH en SGP Evaluatie Windpark Veerwagenweg Houten, spreekt zijn afkeuring uit over het gevoerde beleid en verzoekt het college het windmolendossier over te dragen aan een ander lid van het college. Voor: 6 en Tegen: 23

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Houten Anders! over openheid naar burger over de huisvesting van statushouders op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-11-2015 - Schriftelijke vragen over schrik van de militaire oefening met schietknallen door Defensie in Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal door fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

24-11-2015 - Het Huis van de Stad is het maatschappelijk hart van de stad, begrensd door de gebouwen gemeentehuis, bibliotheek, theater, Haltnahuis en het Kant. We beogen hier een laagdrempelige plek waar alle maatschappelijke organisaties zijn gevestigd en waar inwoners terecht kunnen

24-11-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

23-11-2015 - Schriftelijke vragen over preventie relatieproblemen en jeugdzorg, kinderen maken scheiding mee van hun ouders die ingrijpender is dan verwacht, van fractie ChristenUnie en SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-11-2015 - Agenda Rondetafelgesprek 1 01-12-2015 van 20:00 - 21:00 uur

19-11-2015 - Agenda Rondetafelgesprek 2 01-12-2015 van 20:00 - 21:00 uur

19-11-2015 - De dienstverleningsovereenkomst die de gemeente Houten per 1 januari 2016 aangaat met de GGD regio Utrecht (GGDrU), ten behoeve van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jarigen.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-11-2015 - Agenda Rondetafelgesprek 3 01-12-2015 van 20:00 - 21:00 uur

19-11-2015 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 24 november 2015

19-11-2015 - Schriftelijke vragen over afschaffen ouderbijdrage in de jeugdhulp van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

18-11-2015 - Raadsagenda reguliere raad van 24-11-2015 om 20:00 uur

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten