RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

14-11-2018 - Motie fractie CDA, HA!, SGP, GL. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 23 en Tegen: 4 Verzoekt het college of Roept het college op: De raad spreek uit: dat zij ruim voor de Perspectiefnota 2020 een Houtense Initiatieven-markt wil organiseren om de participatie van inwoners van Houten aan de gemeentepolitiek op een uitdagende en creatieve manier te vergroten en een podium te bieden om de kennis en invloed van inwoners beter te benutten, en verzoekt het college hen daarin te willen...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, ITH. Verworpen in de raad van 13-11-2018. Voor: 6 en Tegen: 21 Verzoekt het college of Roept het college op: Op feestelijke wijze stil te staan bij de 50.000ste inwoner van Houten, en dit op zo’n manier te doen dat heel Houten daarvan kan meegenieten.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, VVD, D66, PvdA, ITH. Aangenomen in de raad van 13-11-2018 Voor: 18 en Tegen: 9 Verzoekt het college of Roept het college op: De mogelijkheden te onderzoeken om tot een 'Houtens museum' te komen Hierbij ook in gesprek te gaan met Houtense organisaties die zich bezighouden met het levend houden van historie, maar ook andere culturele organisaties en ondernemingen De bevindingen te betrekken bij het opstellen van het in 2019 geplande op te stellen nieuw...

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Motie fractie SGP, CDA, HA!, ITH. Aangehouden in de raad van 13-11-2018 Verzoekt het college of Roept het college op: Zich uit te spreken vóór de wenselijkheid van een ontvangstruimte op begraafplaats Oud-Wulven De mogelijkheden van realisatie samen met belanghebbenden, zoals de kerken te onderzoeken en in kaart te brengen Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek daarbij een ondernemer te betrekken. De raad over de uitkomsten c.q. de voortgang te informeren uiterlijk 2019

Naar de bijlage en het gerelateerd document

14-11-2018 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 13-11-2018

(18GR0454)

14-11-2018 - Geen omschrijving beschikbaar

13-11-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

13-11-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH van 22-10-2018 over proef flexibel openbaar vervoer op grond van artikel 36 RvO

13-11-2018 - Collegebrief over kennisname reactie op dvo's, uitvoeringskader en vrijwaringsovereenkomsten WIL

08-11-2018 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 06-11-2018j) Raad van 13-11-2018.

08-11-2018 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 30-10-2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten.

08-11-2018 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 13-11-2018

08-11-2018 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 13 november 2018 om 19:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

06-11-2018 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP van 05-10-2018 over hulp voor ouderen op de Houtense woningmarkt op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-11-2018 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.183)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/1.Opening.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.184)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/2.RCA18.022_Vaststellen_van_de_agenda.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.185)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/3.2018-063_Ontslag_commissieleden_fracties_D66_Houten_Anders!_en SGP_en_benoeming_commissielid_Houten_Anders!.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.186)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/4.2018-056_Rekenkamer_onderzoek_informatievoorziening_aan_de_gemeenteraad_inzake_jeugdhulp.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.187)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/5.2018-053_Subsidieverordening_Asbest_van_het_dak _zonnepaneel_erop_Kromme_Rijngebied.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.188)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/6.Heropening.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.189)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/7.2018-056_Rekenkamer_onderzoek_informatievoorziening_aan_de_gemeenteraad_inzake_jeugdhulp.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.190)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/8.2018-053_Subsidieverordening_Asbest_van_het_dak _zonnepaneel_erop_Kromme_Rijngebied.wmv

Raadsverslag in Video van 30-10-2018 (RVV18.191)

01-11-2018 - Plak deze URL in uw browser: https://videodocs.houten.nl/Raadsverslagen_in_Video_2018/Raadsvergadering_2018-10-30/9.2018-048_Benoeming_leden_Raad_van_Toezicht_Stichting_Openbaar_Onderwijs_Houten.wmv

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten