RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

06-10-2015 - Motie Vreemd aan de orde van de dag van PvdA en CU inzake de crisis noodopvang van vluchtelingen in Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-10-2015 - Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA en CU inzake onderzoek naar de mogelijkheden van de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) in Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-10-2015 - Motie vreemd aan de orde van de dag van PvdA en CU inzake mogelijkheden voor de huisvesting van statushouders

Naar de bijlage en het gerelateerd document

06-10-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

02-10-2015 - Crisisnoodopvang van 171 asielzoekers voor korte termijn in sporthal De Wetering, met bijlage: de brief van 30 september inzake Crisisopvang van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

02-10-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie Houten Anders! over Wat doet de gemeente met uw persoonsgegevens (BRP) op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

02-10-2015 - T/m dinsdag 6 oktober CRISISNOODOPVANG VLUCHTELINGEN HOUTEN VERLENGD De crisisnoodopvang voor vluchtelingen in sporthal De Wetering is met 72 uur verlengd. Daartoe heeft burgemeester De Jong gisteren besloten op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-10-2015 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 6 oktober 2015

30-09-2015 - Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 6 oktober 2015 om 19:30 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden.

30-09-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

30-09-2015 - Gezamenlijke actie politie, Viveste en gemeente INZET HOUTEN VEILIG TENT OM INBRAKEN TE VOORKOMEN Vanaf oktober 2015 zet de gemeente Houten samen met de politie en Viveste de Houten Veilig Tent in. Met de Houten Veilig Tent zoekt de gemeente de inwoners op nadat er een woninginbraak heeft plaatsgevonden. De buurtbewoners krijgen tips en adviezen om zelf hun woning en woonomgeving veiliger te maken.

28-09-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA over gehandicaptenparkeerkaart/passagierskaart op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

28-09-2015 - Schriftelijke vragen over betrekken inwoners bij vluchtelingenproblematiek van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

24-09-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over opvang en huisvesting vluchtelingen op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

23-09-2015 - HOUTEN BEREID OM CRISIS NOODOPVANG VAN VLUCHTELINGEN TE VERZORGEN in sporthal De Wetering voor de opvang van 200 personen

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

23-09-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten