RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

02-09-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

31-08-2015 - Schriftelijke vragen over opvang en huisvesting vluchtelingen van fractie PvdA o.g.v. art. 36 RvO

28-08-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

28-08-2015 - Schriftelijke vragen over gehandicaptenparkeerkaart en passagierskaart van fractie CDA o.g.v. art. 36 RvO, geen aandacht op de gemeentelijke website passagierskaart vanwege een niet lichamelike beperking en actieve informatie bij het Sociaal Loket

25-08-2015 - Collegebrief Beleidsregels woonruimteverdeling op basis van de Huisvestigingsverordening regio Utrecht 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

25-08-2015 - Collegebrief ontwikkeling legesinkomsten uit omgevingsvergunningen die zich heeft voorgedaan na vaststelling eerste bestuursrapportage 2015

24-08-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

24-08-2015 - Schriftelijke vragen over leegstand winkels Castellum van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

24-08-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

24-08-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

24-08-2015 - Samen aan de slag voor verbetering leefmilieu GEMEENTE EN FRUITTELERS TEKENEN CONVENANT DRIFTREDUCTIE

Naar de bijlage en het gerelateerd document

19-08-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over grote brand aan de Herenweg op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-07-2015 - Schriftelijke vragen over grote brand Herenweg in Houten van fractie ITH o.g.v. art. 36 RvO, aanrijtijd brandweer, noodmelding NL-Alert en evaluatie naar gemeenteraad

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

23-07-2015 - Toelichting op slachtofferhulp in Houten mbt Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 toegezegd in raadsvergadering van 2 juli 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

23-07-2015 - Definitieve programmabegroting 2016 van Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vastgesteld op 1 juli 2015

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

23-07-2015 - Definitieve programmabegroting 2016 van Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht vastgesteld op 1 juli 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie ITH over woningtoewijzing na overlijden hoofdbewoonster op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over te hard rijden op de Lekdijk op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

21-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

17-07-2015 - Leerlingadministratie nu ook Lekstroombreed. De regio Lekstroom gaat samenwerken op het gebied van leerling registratie. De administratie van leerlingen werd tot voor kort door elke gemeente afzonderlijk gedaan. Gegevens werden uitgewisseld via het Regionaal Meld- en Co�rdinatiepunt RMC. De Lekstroomgemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein en Nieuwegein tekenen hiertoe een overeenkomst. Daarmee gaan zij hetzelfde systeem gebruiken als de gemeente Houten van plan is.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2015 - De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis wonen met zoveel mogelijk eigen regie, behoefte aan integrale ondersteuning

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2015 - Collegebrief Energiebesparing bestaande koopwoningen en deelname aan het samenwerkingsverband en programma U-THUIS

Naar de bijlage en het gerelateerd document

16-07-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over behandeling meldingen overlast Windpark door RUD Utrecht op grond van artikel 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-07-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

14-07-2015 - Schriftelijke vragen over datum versturen aanvraagformulier leerlingenvervoer van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten