RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

01-04-2015 - Motie Zienswijze meerjarenbeleidsplan Wil 2014-2018 beleid m.b.t. beschut werk en arbeid matige dagbesteding (024-2015). Aangenomen tijdens de raad van 31 maart 2015. Unaniem.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-04-2015 - Amendement Zienswijze meerjarenbeleidsplan Wil 2014-2018 , onderdeel tegenprestatie (025-2015). Verworpen tijdens de raad van 31 maart 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-04-2015 - Amendement Zienswijze meerjarenbeleidsplan WIL 2014-2018, schuldhulpverlening (026-2015). Aangenomen tijdens de raad van 31 maart 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-04-2015 - Motie Behoud uitzicht op beschut werk voor clienten in klantgroep 3 van WIL. Verworpen tijdens de raad van 31 maart 2015 (027-2015)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-04-2015 - Amendement Zienswijze op beschut werk schrappen (028-2015). Verworpen tijdens de raad van 31 maart 2015.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

01-04-2015 - Amendement Zienswijze meerjarenbeleidsplan WIL, tegenprestatie (029-2015). Verworpen tijdens de raad van 31 maart 2015.

01-04-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

01-04-2015 - Aansluiting voor Houten op A12 richting het oosten Inwoners van de gemeente Houten kunnen in de toekomst met de auto ook direct de A12 bij Bunnik op richting het oosten. Vanaf de nieuwe Limesbaan (N421) die in april opengaat voor verkeer naar en vanuit westelijke richting (Utrecht/ Den Haag) komt er deze aansluiting vanuit Houten naar het oosten (richting Arnhem) bij. Dit hebben de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten besloten.

01-04-2015 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 31 maart 2015

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten