RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

12-02-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

11-02-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2016 - Motie fractie CU en GL. Kredietaanvraag t.b.v. aankoop Lunet a/d Snel c.s. borgen brede plattelandsontwikkeling Eiland van Schalkwijk. Verworpen in de raad van 9 februari 2016. Voor: 4 Tegen: 25

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2016 - Motie fractie VVD, HA, PvdA, CDA, ITH, Visie op sport en bewegen in Houten in 2025, Commerciele sportaanbieders betrekken. Aangenomen in de raad van 9 februari 2016. Voor: 24 Tegen: 5

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2016 - Motie fractie ITH, Visie op sporte en bewegen in Houten in 2025, aandacht voor topsport. Verworpen in de raad van 9 februari 2016. Voor 7 Tegen: 22

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2016 - Motie fractie CU en SGP Visie op sport en bewegen in Houten 2016-2025, verbinding sport en WMO, een bijdrage van de sportvereningen in de WMO doelstellingen verwachten. Aangenomen in de raad van 9 februari 2016. Voor: 18 Tegen: 11

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2016 - Motie fractie GL en CU, Bomenbeleid, instellen van integraal bomenbeleid in 2016. Aangehouden tot na excursie, komt terug bij perspectiefnota

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2016 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 9 februari 2016

04-02-2016 - Raadsagenda reguliere raad van 09-02-2016 om 20:00 uur

04-02-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 1 d.d. 16-02-2016 van 20:00 - 21:00 uur

04-02-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 2 d.d. 16-02-2016 van 20:00 - 21:00 uur

04-02-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 3 d.d. 16-02-2016 van 21:30 - 22:30 uur

04-02-2016 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d.09-02-2016

04-02-2016 - Agenda Rondetafelgesprek 4 dd 16-02-2016 van 21.30-22.30 uur

02-02-2016 - V E R S L A G Openbare vergadering van de raad van de gemeente Houten, gehouden op 19 januari 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Houten

02-02-2016 - Het voorstel stelt de raad voor om het raadsbesluit van 19 januari 2016 2015-094 Water en Rioleringsplan (WRP) 2016-2019 te wijzigingen conform de tekst van het niet in stemming gebrachte amendement.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

28-01-2016 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 26-01-2016) Raad 09-02-2016

28-01-2016 - Schriftelijke vragen over tegengaan van identiteitsfraude van fractie SGP o.g.v. art. 36 RvO n.a.v. het boek 'komt een vrouw bij de hacker' van Maria Genova

27-01-2016 - Deze nota bevat de gemeentelijke reactie op de zienswijze die in het kader van het bestemmingsplan Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort is binnengekomen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

27-01-2016 - Spuitzone onderzoek fruitteelt percelen nabij het plangebied Beusichemseweg 30 in de gemeente Houten

Naar de bijlage en het gerelateerd document

26-01-2016 - Collegebrief proces schetsontwerp Lekstroom Werkt 2020 en 1e helft 2016 handelingskader beschut werk, de lokale aanpak Meedoen naar Vermogen (mede in relatie tot het Actieplan opvang en integratie statushouders).

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

26-01-2016 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten