RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

22-02-2017 - Schriftelijke vragen over jongeren die zich uitschrijven, opsporing, begeleiding en beleid spook jongeren tussen 18 en 26 jaar oud, die om wat voor reden dan ook nergens meer geregistreerd staan, van fractie ChristenUnie o.g.v. art. 36 RvO

22-02-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

20-02-2017 - Op 24 november 2015 heeft u het �Evaluatierapport Windpark Houten� besproken. In diverse moties riep de gemeenteraad het college op om in gesprek te gaan met omwonenden om het wederzijdse vertrouwen te herstellen en de overlast tot een acceptabel niveau te verminderen. Hierop heeft het college het initiatief genomen om onder begeleiding van een procesregisseur een dialoog te starten tussen Eneco, een afvaardiging van omwonenden uit de wijk De Polder en de gemeente Houten.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

16-02-2017 - Amendement fractie PvdA. Ingetrokken in de raad van 14 februari 2017. inzake: Nieuwbouw Wegwijzer - Den Oord, financien.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie PvdA, D66, VVD, CDA. Aangenomen in de raad van 14-02-2017. Voor: 18 en Tegen: 11 inzake: Nieuwbouw Wegwijzer - Den Oord, samenhangende amendementen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie PvdA, GL. Aangenomen in de raad van 14-02-2017. Voor: 21 en Tegen: 8 inzake: Nieuwbouw Wegwijzer - Den Oord, 50% sociale huurwoningen

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie PvdA, D66, GL. Aangenomen in de raad van 14-02-2017. Voor: 16 en Tegen: 13 inzake: Nieuwbouw Wegwijzer - Den Oord, parkeernorm

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie SGP, ITH, HA! Verworpen in de raad van 14-02-2017 Voor: 8 en Tegen: 21 inzake: Nieuwbouw Wegwijzer - Den Oord, aantal woningen en bouwhoogte.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Motie fractie ITH, SGP, HA!. Verworpen in de raad van 14-02-2017. Voor: 11 en Tegen: 18 Inzake:Nieuwbouw - Wegwijzer Den Oord, aanhouden raadsvoorstel

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie CU, GL. Verworpen in de raad van 14-02-2017. Voor: 4 en Tegen: 25 inzake: Nieuwbouw Wegwijzer - Den Oord, minimum aantal woningen is 45

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie VVD. Verwopen in de raad van 14-02-2017. Voor: 4 en Tegen: 25 inzake: Programma Sociale Kracht, innovatiereserve

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie VVD. Verworpen in de raad van 14-02-2017. Voor: 4 en Tegen: 25 inzake: Programma Sociale Kracht, maximering egalisatiereserve

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Amendement fractie SGP, GL. Verworpen in de raad van 14-02-2017 Voor: 8 en Tegen: 21 inzake: Programma Sociale Kracht, rol van de Raad

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Motie fractie D66, CU. Verworpen in de raad van 14-02-2017 Voor: 12 en Tegen: 17 Inzake: Lokaal actieplan Houtense Werktafel, experimenteerruimte

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Motie fractie HA!, ITH, CU, FdL, GL. Verworpen in de raad van14-02-2017 Voor: 12 en Tegen: 17 Inzake: Lokaal actieplan Houtense Werktafel, aanmelden experimenteerruimte Participatiewet.

Naar de bijlage en het gerelateerd document

15-02-2017 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 14 februari 2017

14-02-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

13-02-2017 - Verslag bijeenkomst van 7 februari 2017 inzake verkenning mogelijkheden locatie Den Oord

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-02-2017 - In november 2013 zijn door de gemeente verschillende workshops georganiseerd om samen de toekomst van Houten te verkennen. De verslagen van deze workshop betreffen de uitkomsten van de bijeenkomsten die gehouden zijn met inwoners, jongeren, ondernemers, maatschappelijke partners en regiopartners. De resultaten van de verkenningsworkshops, de resultaten van de inwonersenqu�te �Samen naar Houten 2025� en de uitkomsten van literatuuronderzoek en expertinterviews, worden door de gemeente vertaalt.

09-02-2017 - Aan de leden van de gemeenteraad van Houten, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 14 februari 2017 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter, W.M. de Jong

09-02-2017 - Memo agenderen antwoorden schrifteiljke vragen beleid luchtkwaliteit voor de RTG van 21-02-2017 van Fractie GroenLinks

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

09-02-2017 - Doorlopende lijst van ingekomen stukken voor de raad (rondetafelgesprekken 31-01-2017 en 07-02-2017) Raad van 14-02-2017

09-02-2017 - Vaststellen toezeggingen uit rondetafelgesprekken (RTG) en raadsvergaderingen en aangenomen moties d.d. 14-02-2017

08-02-2017 - De raad stelde in juni 2013 het bestemmingsplan Hofstad III I Loerik V vast. De circa 100 zienswijzen,die er voor pleitten om de Kamgras niet als verkeersontsluiting aan te wijzen, zijn daarbij ongegrond verklaard. Wel is een motie aangenomen om vragen van deze inwoners te beantwoorden. Deze motie is ingevuld door in een participatieproces met alle betrokken omwonenden (alle bewoners van Castellum Zuidoost en de Grassen) opnieuw de alternatieve mogelijkheden voor de verkeersontsluiting

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

08-02-2017 - Op verzoek van de Raad heeft in 2016 een onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte. Dit onafhankelijke onderzoek heeft de gemeente een objectief beeld opgeleverd van het beheer en onderhoud en daarmeede beeldkwaliteit, van de openbare ruimte.

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

08-02-2017 - Agenda Rondetafelgesprek 1 nr. 06 21-02-2017 van 20:00 - 21:00 uur (Gemeentehuis, Raadzaal)

08-02-2017 - Agenda Rondetafelgesprek 1 nr. 06 21-02-2017 van 20:00 - 21:00 uur (Gemeentehuis, Raadzaal)

08-02-2017 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP over voortgang proces Windpark Houten op grond van artikel 36 RvO

07-02-2017 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten