RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

22-05-2015 - Besluitenlijst raadsvergadering van dinsdag 19 mei 2015

21-05-2015 - Beantwoording schriftelijke vragen over open stellen speelplaats De Wegwijzer in De Oorden en opheffen toegangsverbod van fractie CDA o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-05-2015 - Amendement VVD Raadsvoorstel jaarstukken 2014 en ontwerp programmabegroting 2016 RUD (030-2015). Verworpen in de raad van 19 mei 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-05-2015 - Amendementfractie Groenlinks en ITH Intensieve ambtelijke samenwerking Houten en Wijk bij Duurstede (031-2015) Verworpen tijdens de raad van 19 mei 2015

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-05-2015 - Amendement fractie PvdA, CDA, HA, VVD, D66 .Onderzoek intensieve ambtelijke samenwerking Houten en Wijk bij Duurstede. Aangenomen tijdens de raad van 19 mei 2015 (032-2015)

Naar de bijlage en het gerelateerd document

20-05-2015 - Schriftelijke vragen over persbericht en collegebrief gemeente Houten oostelijke ontsluiting naar A12 van fractie GroenLinks o.g.v. art. 36 RvO

Naar de bijlage en de gerelateerde documenten

19-05-2015 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten