RSS Feed

Bestuurlijke stukken gemeente Houten

Dit is het bestuurlijk informatie systeem (BIS) van de gemeente Houten. Alle openbare stukken van het college van Burgemeester en Wethouders en van de gemeenteraad worden hier gepubliceerd. Daarbij kunt u niet alleen actuele documenten inzien maar ook alle relevante stukken van de afgelopen jaren. Er zal altijd een periode van tenminste vier jaar (een raadsperiode) aan historie raadpleegbaar zijn. Indien u niet kunt vinden wat u zoekt, indien u een ouder document zoekt of indien u vragen of opmerkingen over het Bis heeft dan horen wij dat graag van u. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via: bibliotheek@houten.nl.

Nieuwste documenten

22-04-2014 - Nazending brief ontwerp programmabegroting 2014-2015 Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Utrecht

Naar de bijlage en het gerelateerd document

22-04-2014 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

17-04-2014 - Collegebrief m.b.t.zienswijze van college bij Kaderbrief 2014-2015 WIL

15-04-2014 - Gemeenterubriek - Houten Actueel Informatie van de gemeente Houten

14-04-2014 - Beantwoording schriftelijke vragen beschikbaarheid van thuiszorg in Houten, met beantwoording 14i01510 d.d. 14-04-2014

Naar de bijlage en het gerelateerd document

10-04-2014 - Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de gemeenteraad op 15 april 2014 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Houten. In onderstaande agenda staan de onderwerpen vermeld die tijdens deze vergadering behandeld zullen worden. De voorzitter,

10-04-2014 - Collegebrief m.b.t. ontwerpbegroting 2015 van gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht

Gemeente Houten BIS maakt gebruik van cookies. Sluiten